| ติดต่อสถาบัน | 

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : esan@nevia.ac.th 

 Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การรับรองเกษตรอินทรีย์

หลักสูตร ผู้ประสานงานระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม Training for the trainer

วันที่ 21 - 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และฟาร์มเกษตรอินทรีย์

 

 

 

คลิก

กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่เว็บไซต์

image caption module joomla

คลิก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

joomla free caption

คลิก

ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

image content caption module

คลิก

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์

image caption module joomla

Design by: www.diablodesign.eu