| ติดต่อสถาบัน | 

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : esan@nevia.ac.th 

 Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี 

พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอธวัชบุรี

จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

ดาวน์โหลดประกาศ

 

 

ประกาศสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ดาวน์โหลดเอกสาร

          >>> Download ประกาศฯ Click  

 

คลิก

กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์

Design by: www.diablodesign.eu