| ติดต่อสถาบัน | 

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : esan@nevia.ac.th 

 Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

สถาบันการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น

พนักงานตำแหน่งงานตำแหน่งพนักงานพนักงานทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี)

โดยปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ดาวน์โหลดเอกสาร

          >>> ดาวน์โหลดประกาศแก้ไขข้อความที่คลาดเคลื่อนคลิก  

          >>> ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครคลิก  

          >>> ดาวน์โหลดใบสมัครคลิก  

          >>> ดาวน์โหลดแบบขอทานสมัครคลิก  

 

 

คลิก

กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์

Design by: www.diablodesign.eu