| ติดต่อสถาบัน | 

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : esan@nevia.ac.th 

 Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

ประกาศคณะกรรมการสรรหารองผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการ

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดาวน์โหลดเอกสาร

          >>> Download ประกาศฯ Click  

 

คลิก

กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์

Design by: www.diablodesign.eu