| ติดต่อสถาบัน | 

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : esan@nevia.ac.th 

 Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

ดร.ศุภชัย ศรีหล้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ตรวจเยี่ยมการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยเกษตรแลเทคโนโลยีศรีสะเกษ และ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

 

 

 

ตรวจเยี่ยม วษท.ศรีสะเกษ

 

 

ตรวจเยี่ยม วษท.อุบลราชธานี

คลิก

กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์

Design by: www.diablodesign.eu