| ติดต่อสถาบัน | 

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : esan@nevia.ac.th 

 Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

กิจกรรมการขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งให้กับวิทยยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและวิทยาลัยประมง

( Smart Farming 47 AGGIE )

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรัล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

 

 

 

คลิก

กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์

Design by: www.diablodesign.eu