| ติดต่อสถาบัน | 

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : esan@nevia.ac.th 

 Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

โครงการประชุมและทำความร่วมมือกับคณะผู้แทนหอการค้าเกษตร ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 

เข้าพบคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการผสานความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กับ หอการค้าเกษตรแห่งรัฐโฟราร์ลแบร์ก ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย

 

 

 

คลิก

กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์

Design by: www.diablodesign.eu