| ติดต่อสถาบัน | 

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : esan@nevia.ac.th 

 Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำและการพัฒนาอาชีพชุมชนของคณะกรรมการสภาสถาบัน

คณะผู้บริหารและครู สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ชุมชนบ้านตูม ต.กุดน้ำใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร

 

 

 

คลิก

กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์

Design by: www.diablodesign.eu