| ติดต่อสถาบัน | 

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : esan@nevia.ac.th 

 Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งมอบเครื่องยนต์อเนกประสงค์

ของบริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ให้กับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในสังกัดสถาบัน ฯ

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563

ณ ห้องประชุม เขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

 

คลิก

กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์

Design by: www.diablodesign.eu