| ติดต่อสถาบัน | 

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : esan@nevia.ac.th 

 Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

 

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2567)

ระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2563

ณ ห้องประชุม โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

 

คลิก

กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์

Design by: www.diablodesign.eu