| ติดต่อสถาบัน | 

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : esan@nevia.ac.th 

 Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

 

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 4 ภาค

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อยกระดับบุคลากรในอาชีพด้านการเกษตร

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

 

คลิก

กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์

Design by: www.diablodesign.eu