| ติดต่อสถาบัน | 

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : esan@nevia.ac.th 

 Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

 

การติดตามการดำเนินงานห้องเรียนธรรมชาติ ตลาดสวยงาม ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564

ณ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม

 

คลิก

กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์

Design by: www.diablodesign.eu