| ติดต่อสถาบัน |

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : esan@nevia.ac.th

Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

Written by Super User
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560

การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560

ติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซต์หลักของกิจกรรม

คลิก

Written by Super User
การเสนอผลงานเพื่อขอรับ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ
การเสนอผลงานเพื่อขอรับ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

การเสนอผลงานเพื่อขอรับ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

ติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์ของกิจกรรม

คลิก

Written by Super User
กำหนดการสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK,HSKK,YCT) ประจำปี พ.ศ. 2560
กำหนดการสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK,HSKK,YCT) ประจำปี พ.ศ. 2560

กำหนดการสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK,HSKK,YCT) ประจำปี พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลดโปสเตอร์รายละเอียดคลิกปุ่มด้านล่าง

คลิก

กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่เว็บไซต์

slide image caption joomla

คลิก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

image caption module joomla

คลิก

ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

image caption module joomla

คลิก

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์

image caption module joomla