| ติดต่อสถาบัน |

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : esan@nevia.ac.th

Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

Written by sittan arthan
Category:

ประกาศ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๒๓(๔)

 

ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถาบันและครูหรือคณาจารย์ประจำที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารสถาบัน

 

 

 

 

 

คลิก

กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์