| ติดต่อสถาบัน |

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : esan@nevia.ac.th

Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

Written by Super User

    ในวันที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงานของสถาบัน ณ ห้องประชุมสำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การประชุมมีการติดตามโครงการต่างๆ ที่ได้จัดทำขึ้นซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาสถานศึกษา บุคลากร และนักศึกษา รวมถึงการพิจารณาประเด็นต่างๆ ที่เป็นภารกิจสำคัญของการพัฒนาสถาบันให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

 

คลิก

กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์