| ติดต่อสถาบัน |

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : esan@nevia.ac.th

Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

Written by Super User

   การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2/2560ในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมม่วงกษัตริย์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี โดย ดร.รอยล จิตรดอน นายกสภาสถาบันฯ เป็นประธานในการประชุม และนายพรณรงค์ วรศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาสถาบันฯคณะผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ

 

 

  การประชุมได้มีการระดมความคิดเกี่ยวกับรูปแบบของสหกรณ์จำลอง ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วในสถานศึกษาในสังกัด การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา และนโยบายการพัฒนาการเกษตรรูปแบบใหม่ ที่ผสานการมีส่วนร่วมจากภาครัฐเอกชน สู่เกษตรกร ในรูปแบบประชารัฐ อีกทั้งยังมีการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จเยี่ยมชมโครงการด้านการเกษตร ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

 

คลิก

กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์