| ติดต่อสถาบัน |

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : esan@nevia.ac.th

Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

Written by Super User

       วันที่ 3-5 เมษายน พ.ศ. 2560 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อติดตามและทบทวนการจัดทำวิจัยในการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยในสังกัดสถาบัน ณ ห้องประชุมพองหนีบ เขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

 

 

        ในการประชุมมีผู้อำนวยการสถาบันฯ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ตัวแทนจากสถานศึกษาในสังกัดสถาบันทั้ง 10 สถานศึกษา เข้าร่วมประชุม ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมี ดร.อุดมพงส์ชาติกุล พร้อมด้วยทีมวิทยากร ในการให้ความรู้ การสร้างความร่วมมือในการจัดทำโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้นำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ได้พัฒนาขึ้น การนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนจากการปฏิบัติจริง

 

คลิก

กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์