| ติดต่อสถาบัน |

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : esan@nevia.ac.th

Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

Written by sittan arthan

         

                

 

             วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 นายพรณรงค์ วรศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้ให้การต้อนรับ ดร.รอยล จิตรดอน นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีวันสถาปนาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือครบรอบ 4 ปี โดยช่วงเช้าเป็นการทำบุญตักบาตร ทอดผ้าป่าการศึกษาของสถาบันฯ และพิธีเจิมป้ายของสถาบันฯ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล

 

                  

 

 

คลิก

กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์