| ติดต่อสถาบัน |

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : esan@nevia.ac.th

Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

Written by sittan arthan

           

                          วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดการประชุม คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาสถาบันฯ ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี โดย นายพรณรงค์ วรศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ด้านการพัฒนาสถาบันฯ

                          ในการประชุมครั้งนี้ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสหกรณ์จำลอง เพื่อพัฒนาระบบงานสหกรณ์ในแต่ละวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ ก้าวหน้า  และยั่งยืน

 

 

คลิก

กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์