| ติดต่อสถาบัน |

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : esan@nevia.ac.th

Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

Written by sittan arthan

โครงการ ฝึกอบรมพัฒนาครู/อาจารย์ เพื่อสร้างสื่อการสอน Online ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ

  สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัด โครงการฝึกอบรม พัฒนาครู/อาจารย์ เพื่อสร้างสื่อการสอน Online ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ    ในระหว่างวันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด

 

      การจัดโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพครู อาจารย์ ในสังกัดสถาบันฯ ให้สามารถใช้สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ Online ได้อย่างชำนาญ และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ให้สามารถเข้าถึง และใช้งานได้จากทุกที่ผ่านระบบ อินเตอร์เน็ต

 

คลิก

กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์