| ติดต่อสถาบัน |

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : esan@nevia.ac.th

Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

Written by sittan arthan

 

ฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559

     

 

                                            สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดโครงการฝึกซ้อมพิธีพระราชทาน

                       ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

                       ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น โดย นายพรณรงค์ วรศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ

                                 เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ดร.ชาติชาย เกตุพรหม ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต

                                 กล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิต และได้รับเกียรติจาก นายวิศวะ คงแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา

                                 เกษตรภาคใต้ ได้ให้แนวทางการปฏิบัติตน และการเตรียมความพร้อมเรื่อง การแต่งกาย การตรงต่อเวลา

                                 ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560

                                             ในการนี้ทางบัณฑิตรุ่น 1 ได้มอบเครื่องทำน้ำเย็น น้ำร้อน ให้สำนักงาน สถาบันฯ เพื่อใช้ประโยชน์

                                 ต่อไปด้วย

     

คลิก

กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์