| ติดต่อสถาบัน |

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : esan@nevia.ac.th

Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

Written by sittan arthan

                                     ดร.รอยล จิตรดอน นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                             นายพรณรงค์ วรศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และ

                             บัณฑิตใหม่ เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา

                             2559 ซึ่งมีบัณฑิตจากสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่สำเร็จ

                             การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตสัตว์

                                        และเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมจำนวน 30 ราย

                                                 ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จแทนพระองค์ใน

                                         พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาครั้งนี้ ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560

                                         ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ

                                                 อย่างหาที่สุดมิได้ต่อชาวสถาบันการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ

คลิก

กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์