| ติดต่อสถาบัน |

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : esan@nevia.ac.th

Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

Written by sittan arthan

         

     สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดการประชุม คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาสถาบันฯ  ครั้งที่ 6/2560                วันที่  25  ธันวาคม  พ.ศ. 2560  ณ  ห้องประชุม สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดย          นายพรณรงค์  วรศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานในการประชุม  พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาสถาบันฯ

 

 

คลิก

กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์