| ติดต่อสถาบัน |

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : esan@nevia.ac.th

Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

Written by Romyakorn

 

    การรายงานข่าวสารสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร เสนอข่าว ภารกิจ รายงานความเคลื่อนไหว ของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมง FM 101.50 MHz ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 18.15 - 19.00 น. และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด FM 94.0 MHz ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 15.05 - 15.35 น. ดำเนินรายการโดย นายปรีชา  จันทร์เทพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะ อำนวยการผลิตโดย นายพรณรงค์  วรศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

คลิก

กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์