| ติดต่อสถาบัน |

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : esan@nevia.ac.th

Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

Written by Romyakorn
    ดร.รอยล  จิตรดอน นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้คำแนะนำการบริหารจัดการน้ำ การจัดการสวนป่าอนุรักษ์ และการบริหารการใช้พื้นที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 โดยมีนายพิศ หมอยาดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมรับฟังคำแนะนำ
     
     

คลิก

กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์