| ติดต่อสถาบัน |

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : esan@nevia.ac.th

Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

Written by Romyakorn

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี และอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมบัณฑิตก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

คลิก

กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์