| ติดต่อสถาบัน |

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : esan@nevia.ac.th

Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

Written by Super User

ที่ตั้ง : 176 ม.7 ถ.แจ้งสนิท ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โทรศัพท์ : 0-4328-9472
โทรสาร : 0-4328-9472
Website : http://www.kkcat.ac.th

ที่ตั้ง : 230 ม.11 บ้านดงเจริญ ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 0-4226-6103-4
โทรสาร : 0-4226-6104
Website : http://www.udcat.ac.th

ที่ตั้ง : 147 ม.17 ถ.แจ้งสนิท ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ : 0-4374-6284
โทรสาร : 0-4374-6285
Website : http://www.mcat.ac.th

 

ที่ตั้ง : 235 ม.4 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
โทรศัพท์ : 0-4356-9117
โทรสาร : 0-4356-9118
Website : http://www.rcat.ac.th

 

ที่ตั้ง : 173 ม.2 ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130
โทรศัพท์ : 0-4573-8016
โทรสาร : 0-4573-8017
Website : http://www.kasetyaso.ac.th

 

ที่ตั้ง : 117 ม.7 ถ.แจ้งสนิท ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 0-4534-4293
โทรสาร : 0-4534-4292
Website : http://www.uboncat.ac.th

 

ที่ตั้ง : 146 ม.3 ถ.สุดบรรทัด ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340
โทรศัพท์ : 0-4432-5495 , 0-4432-5274 , 098-171-7939
โทรสาร : -
Website : http://www.kasetkorat.ac.th

ที่ตั้ง : 115 ถ.นิเวศน์รัตน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ : 0-4481-1160 , 0-4481-1958
โทรสาร : 0-4481-1583
Website : http://www.ccat.ac.th

ที่ตั้ง : 67 ม.1 ถ.บุรีรัมย์-ประโคนชัย ต.อีสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ : 0-4461-1159 ต่อ 136
โทรสาร : 0-4461-1899
Website : http://www.bcat.ac.th

ที่ตั้ง : 91 ม.8 ถ.กสิกรรม ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-2934
โทรสาร : 0-4561-3438
Website : http://www.sskcat.ac.th

คลิก

กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์