| ติดต่อสถาบัน |

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : esan@nevia.ac.th

Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

รายงานงบทดลอง สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

ปีงบประมาณ 2562

 

 

รายการ

ดาวน์โหลด

รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

>> ดาวน์โหลด Click

รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

>> ดาวน์โหลด Click

รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

>> ดาวน์โหลด Click

รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2562

>> ดาวน์โหลด Click

รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

>> ดาวน์โหลด Click

รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

>> ดาวน์โหลด Click

รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2562

>> ดาวน์โหลด Click

รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

>> ดาวน์โหลด Click

รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

>> ดาวน์โหลด Click

รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

-

รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 

-

รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2562

-

 

รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง

 

รายการ

ดาวน์โหลด

รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2561

>> ดาวน์โหลด Click

คลิก

กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์