| ติดต่อสถาบัน |

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : esan@nevia.ac.th

Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

สภาเกษตรกรแห่งชาติ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรและทายาทเกษตรกร

ระหว่าง

สภาเกษตรกรแห่งชาติ กับ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ๔ ภาค

(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้)

 

คลิก

กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์