| ติดต่อสถาบัน |

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : esan@nevia.ac.th

Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

แบนเนอร์สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำหรับนำไปขึ้นที่เว็บไซต์ในสังกัดสถาบันทั้ง 10 วิทยาลัย

 

 

แบบยาว ขนาด 370 x 102 px

ดาวน์โหลด

 

 

แบบกว้าง ขนาด 214 x 136 px

ดาวน์โหลด

 

***หมายเหตุ : แต่ละวิทยาลัยสามารถสร้างเองได้ตามขนาดที่เหมาะสมสำหรับเว็บไซต์ของแต่ละวิทยาลัยได้ตามความเหมาะสม

 

คลิก

กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์