| ติดต่อสถาบัน |

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : esan@nevia.ac.th

Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

Written by sittan arthan
Category:

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์

 

กรุณาอ่านคำอธิบาย ขั้นตอนวิธีการลงทะเบียนเรียนอย่างละเอียด

 

***ระบบนี้รองรับนักศึกษาที่สามารถชำระค่าลงทะเบียนเรียนแบบเต็มจำนวนเท่านั้น***

 

ขั้นตอนที่ 1. เข้าสู่ระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์

โดยการ คลิกที่ Link : http://203.151.93.149/nevia/index.php/student/login 

 

ขั้นตอนที่ 2. ให้นักศึกษาทำการเข้าสู่ระบบ

ดังนี้   2.1 ช่องรหัสประจำตัว ให้นักศึกษากรอกรหัสประจำตัวนักศึกษา

        2.2 ช่องรหัสผ่าน ให้นักศึกษากรอกรหัสผ่าน

        2.3 คลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบ

 

 

หมายเหตุ สำหรับนักศึกษาที่เข้าระบบครั้งแรก รหัสผ่านคือ secret 

 

ขั้นตอนที่ 3. เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จแล้ว ให้นักศึกษาทำการกรอกประวัติส่วนตัวให้เรียนร้อย เมื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียนร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม แก้ไข

 

 

 

ขั้นตอนที่ 4. ลงทะเบียนเรียน

โดยการ ไปที่เมนูทางด้านซ้าย คลิกที่ปุ่ม ลงทะเบียน

 

 

 

ขั้นตอนที่ 5. เลือกแผนการเรียน

โดยการ ตรวจสอบแผนการเรียนที่นักศึกษาต้องการว่าถูกต้องตามหลักสูตร จากนั้นคลิกที่ปุ่ม เพิ่มแพคเกจ

 

หมายเหตุ ในขั้นตอนนี้หากพบข้อผิดพลาด เช่นข้อมูลรายวิชา หน่วยกิต ไม่ตรงกับแผนการเรียน ให้ยุติการ 

             ลงทะเบียน และแจ้งผู้ดูแลระบบทันที

             เบอร์โทรติดต่อ : ฝ่ายสารสนเทศสถาบันฯ 087-2466350 (กานต์)

 

ขั้นตอนที่ 6. ยืนยันการลงทะเบียน

ให้นักศึกษาทำการตรวจสอบรายวิชาอีกครั้ง เมื่อแน่ใจแล้วให้คลิกที่ปุ่ม ยืนยันการลงทะเบียนเรียน

 

 

 

ขั้นตอนที่ 7. พิมพ์ใบชำระเงิน

โดยการคลิกที่ พิมพ์ใบชำระเงิน เพื่อพิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน สาหรับนำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย

ทุกสาขา

 

คลิก

กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์