| ติดต่อสถาบัน |

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : esan@nevia.ac.th

Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

Written by sittan arthan
Category:

รายละเอียดขั้นตอนการลงทะเบียนบัณฑิต

 

ขั้นตอนที่ 1 กรุณาอ่านคู่มือการลงทะเบียน อย่างละเอียด

 

 

ขั้นตอนที่ 2 เข้าสู่ระบบลงทะเบียนผู้สำเร็จการศึกษา

                   2.1 บัณฑิตเข้าสู่เว็บไซต์บัณฑิตอาชีวศึกษาเพื่อลงทะเบียนผู้สำเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

                                   ได้ที่ลิ้งก์ : http://graduate-vec.svia.ac.th

                   2.2 กรอกข้อมูล Username และ Password

                            Username : เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

                             Password : รหัสนักศึกษา 10 หลัก

                   2.3 กดปุ่มเข้าสู่ระบบ

คลิก

กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์