| ติดต่อสถาบัน |

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : esan@nevia.ac.th

Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

Written by sittan arthan

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ขอความร่วมมือวิทยาลัยในสังกัดสถาบัน

รายงานผลการดำเนินงานของวิทยาลัย ตามแบบฟอร์มออนไลน์ ดังต่อไปนี้

 

01.แบบรายงานการดำเนินงานสหกรณ์จำลอง

          Link : แบบรายงานการดำเนินงานสหกรณ์จำลอง คลิก

 

02.แบบรายงานการบริการชุมชนโครงการ หนึ่งวิทยาลัย หนึ่งตำบล

          Link : แบบรายงานการบริการชุมชนโครงการ หนึ่งวิทยาลัย หนึ่งตำบล คลิก

 

03.แบบรายงานโครงการความร่วมมือกับสภาเกษตรกรจังหวัด

          Link : แบบรายงานโครงการความร่วมมือกับสภาเกษตรกรจังหวัด คลิก

คลิก

กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์