| ติดต่อสถาบัน |

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : esan@nevia.ac.th

Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

Written by sittan arthan

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุม

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

คลิก

กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์