กองบรรณาธิการวารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เลขที่ 235 หมู่ 4 ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170

หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ : 094-305-2211

หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน : 043-501-869

หมายเลขแฟกซ์ : 043-501-869

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.nevia.ac.th/jvia