| ติดต่อสถาบัน | 

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : ncvia2018@nevia.ac.th 

 Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

Books!

สำนักงานประสานงานการประชุมวิชาการระดับชาติสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่อยู่  :   235 หมู่ 4 .นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170

โทร   :   0-4350-1869 และ 09-4305-2211

แฟ็กซ์  :  0-4350-1869

 

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ที่อยู่  :    833 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร   :    0-2104-9099 ต่อ 2040 และ 0-81145-7494

แฟ็กซ์  :   0-2104-9098

 

เว็บไซต์งานประชุมวิชาการฯ  :  http://www.nevia.ac.th/ncvia2018/index.php

อีเมล์งานประชุมวิชาการฯ  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Design by: www.diablodesign.eu