| ติดต่อสถาบัน | 

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : ncvia2018@nevia.ac.th 

 Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

Books!

โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์

 

214 เหนือเมือง รอบเมือง ซอย 5 ตำบล เหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด           

จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

http://www.petcharatgarden.com/

https://www.facebook.com/pages/Petcharat-Garden-Hotel/1457243707867074?fref=ts

โทร: +66 (043) 519000-8

โทรสาร: +66 (043) 519009

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

มีบริการรถรับ-ส่ง จาก โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์ ไป สถานที่จัดการประชุมวิชาการระดับชาติสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

** โดยรถออกจากโรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์ เวลา 7.30 น. 

เปิด Google Map

Design by: www.diablodesign.eu