| ติดต่อสถาบัน | 

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : ncvia2018@nevia.ac.th 

 Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

Books!

คำแนะนำสำหรับการนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation)

1.      ผู้นำเสนอต้องอัพโหลดไฟล์งานนำเสนอที่โต๊ะลงทะเบียน วันที่ 8 กุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2561  เวลา 08.30 9.30 น.

2.      ห้องประชุมแต่ละห้องมี เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ และตัวชี้เลเซอร์ โดยคอมพิวเตอร์จะได้รับการกำหนดค่าด้วยระบบปฏิบัติการ Windows 7      ตลอดจน Microsoft Office 2010     และ Adobe Acrobat Reader 7.9

3.      สำหรับผู้นำเสนอปกติ ระยะเวลาการนำเสนอ 15 นาที การถามและตอบเป็นเวลา 5 นาที

4.      รางวัล The Best Oral Presentation Awards จะประกาศในช่วงพิธีปิดงานของวันที่ 8 กุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2561 

 

ตัวอย่าง Power Point สำหรับนำเสนอผลงานวิชาการ

 

ดาวน์โหลด Template คลิก

Design by: www.diablodesign.eu