| ติดต่อสถาบัน | 

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : ncvia2018@nevia.ac.th 

 Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

Books!

การประชุมวิชาการระดับชาติสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ครั้งที่ 1 (NCVIA 2018)

จะจัดขึ้นที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

ที่ตั้ง 147 ถนนแจ้งสนิท ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

เว็บไซต์ http://www.mcat.ac.th/mcat/index.php

 

 

Design by: www.diablodesign.eu