| ติดต่อสถาบัน | 

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : esan@nevia.ac.th 

 Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

 

 

 

นายพรณรงค์ วรศิลป์

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 
 

นายวันไชย นัยวินิจ

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 
 

นายดุสิต สะดวก

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

ดร.ปรีชา จันทร์เทพ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

นายอภิมุข ศุภวิบูลย์

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา 

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

ดร.จริยา กันจันทร์วงศ์

ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต 

E-mail : ่This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

คลิก

กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์

Design by: www.diablodesign.eu