| ติดต่อสถาบัน | 

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : esan@nevia.ac.th 

 Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

ปฏิทินแผนการผลิตระยะเวลา ๑ ปี

เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายอาชีวศึกษาเกษตร

ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)

 

๑.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

 

 

 

๒.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

 

 

 

๓.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

 

 

 

๔.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

 

 

 

๕.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

 

 

 

๖.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

 

 

คลิก

กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์

Design by: www.diablodesign.eu