| ติดต่อสถาบัน | 

โทร : 043-501869 , 09-4305-2211 อีเมลล์ : esan@nevia.ac.th 

 Facebook : http://www.facebook.com/nevia.edu

 

ประธานชมรมอาสาปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา (อสปศ.)

เข้าพบและขอคำปรึกษา ดร.รอยล จิตรดอน นายกสภาสถาบันฯ

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ณ ห้องรับรอง สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

คลิก

กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

คลิก

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์

Design by: www.diablodesign.eu